background

Een levend netwerk dankzij de mensen

 Het netwerk van de Levende Stad bestaat dankzij de inzet van veel enthousiaste mensen. Zij leveren op verschillende manieren een bijdrage aan de activiteiten van de Levende Stad. Hieronder stellen de directeur, de strategisch partners en de leden van de raad van advies zich aan u voor. Wilt u ook een bijrdage leveren? Dat kan door u aan te melden via info@delevendestad.nl.

Elma van Beek, directeur

Elma van Beek heeft bijna 20 jaar ervaring als stedenbouwkundige. Na haar studie aan de TU Delft werkte zij bij verschillende Nederlandse bureaus. Daar groeide haar behoefte om bij te dragen aan een nieuwe toekomst voor het ruimtelijk vakgebied. Daarom startte zij haar eigen stedenbouwkundig bureau ELMA stedenbouw, is zij voorzitter van de werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en bestuurslid van de beroepsvereniging BNSP.

Elma van Beek

Elma van Beek is specialist in duurzame stedenbouw en schreef hierover het boek ‘Levende stad, stad om in te leven’. Om die theorie verder te ontwikkelen richtte zij de stichting de Levende Stad op. Met workshops en lezingen verspreidt Elma de ideeën over de Levende Stad. Zij past de theorie toe in stedenbouwkundige opgaven en ruimtelijke strategieën. Met veel enthousiasme en een persoonlijke benadering zet Elma van Beek zich in om duurzaamheid in het ruimtelijk vakgebied te bevorderen.Leida van den Berg, strategisch partner

Leida van den Berg studeerde stedenbouw aan de TU Delft en rondde dit af met een onderzoek naar sociale veiligheid in Haagse naoorlogse wijken. Ze heeft lange ervaring met ruimtelijke projecten vanuit de gemeentelijke overheid en brede ervaring als actief burger in participatieprojecten. Ruimtelijke en ambtelijke processen en politiek-bestuurlijke besluitvorming zijn haar heel vertrouwd. Als beleidsmedewerker, als projectmanager van stedelijke herstructureringsprojecten en als bewoner heeft zij deze ervaren.

Leida van den Berg Ze heeft een hart voor mensen en verstand van stenen. Na 20 jaar als stedenbouwkundige bij gemeenten te hebben gewerkt miste zij het sociale aspect en de praktische toepassing in menselijke taal, op  menselijke schaal en in een menselijk tijdritme.


Leida van den Berg ziet stedenbouw als een uitdagende puzzel van vormgeving, functie, financiën en belangen. Duurzame stedenbouw is haar missie. De samenwerking tussen burgers en overheid versoepelen eveneens.


 

Bert Harmelink, strategisch partner

Bert begon zijn werkzame bestaan in de stedenbouw na een vijftienjarige loopbaan in het buurtwerk in de stad Utrecht. De laatste jaren van deze carrière volgde hij tevens de studie stedenbouw in Delft; studeerde in 1989 af. Zijn eerste baan als stedenbouwkundig ontwerper vierde hij bij bureau Zandvoort en ook daarna bleef hij werkzaam bij grotere bureaus. Gaandeweg ontwikkelt hij zich tot deskundige herstructurering woonwijken en (her)ontwikkeling werkgebieden. Vanaf 1 januari 2017 is zijn eenmansbedrijf Reuring Advies actief. 

Bert heeft altijd gehandeld met een grote affiniteit voor bewonersparticipatie en duurzaamheid – zijn betrokkenheid bij de De Levende Stad is dan ook een logisch vervolg.

Naast deze beroepsmatige werkzaamheden is Bert actief in gremia met een sterk innovatief en maatschappelijk karakter; dit uit zich in bestuursposities, en deelname aan bewonersplatforms etc. Ook acteert hij veelvuldig binnen vakverenigingen en netwerken, en treedt op als adviseur in non-profit duurzaamheidsprojecten. Sinds medio 2016 is hij ook lid van het CvT van de afdeling Built Environment van de Hogeschool Utrecht.

Bert Harmelink

 


 

Jos van der Mark, strategisch partner

Jos heeft bijna 40 jaar ervaring als stedenbouwkundige en planoloog. Na werkzaam geweest te zijn bij diverse stedenbouwkundige bureaus is hij in maart 2015 als ZZP’er verder gegaan. Hij is een groot voorstander van stedelijke herstructurering, waarbij verouderde stadsdelen benut worden voor nieuwe invullingen. Dat dit op een zorgvuldige manier moet gebeuren spreekt voor zich. Zorgvuldig met respect voor bestaande belangen en met een duurzaam oog voor de toekomst. Dergelijke puzzels spreken Jos bijzonder aan. Het manoeuvreren in dit complexe veld is Jos op het lijf geschreven. 

 

Jos van der Mark

 

Met tevredenheid constateert Jos, dat de aandacht voor een duurzame toekomst nu eindelijk wat breder gedragen wordt. Door in “gewoon Nederlands” de problematiek met gezond boerenverstand aan te pakken is volgens hem al veel te bereiken. Hij beschouwt het daarom als zijn taak bij opdrachtgevers “het probleem” eerst eens terug te brengen tot de essentie. Dat schept duidelijkheid.

Jos heeft zich 2 jaar geleden aangesloten bij De Levende Stad en kwam daar terecht in en warm nest.Suzanna Overtoom, strategisch partner

Suzanna studeerde Health and Society aan Wageningen University. In haar vrije keuze ruimte volgde zij onder andere vakken over gezonde omgeving, sociaal- en mentaal welbevinden, sociale geografie, community planning en burgerinitiatieven. Ze heeft een passie voor mensen en een grote maatschappelijke betrokkenheid. Haar interesse ligt met name in de positieve benadering van gezondheid, waarbij wordt uitgegaan van de kracht van de mensen en van gezond gedrag in plaats van zwakheden en ziekte. 

 

Suzanna Overtoom

 

Met een sterke analytische blik ziet zij snel verbindingen en mogelijkheden om samen verder te komen. Met het oog op de toekomst wil zij haar blik verruimen om uiteindelijk haar enthousiasme en energie om te zetten in waardevol werk. Daarin wil zij het beste naar boven halen in anderen en zichzelf, krachten en kennis bundelen om uiteindelijk een positieve bijdrage te leveren aan de toekomst.

 De stad en onze leefomgeving hebben haar altijd geïnteresseerd. Voor haar is de levende stad een inspirerend netwerk om kennis te verbreden en verdiepen en om verbinding te leggen tussen verschillende domeinen zoals ruimtelijke ontwikkeling, gezondheid en welzijn en onderwijs.


 

Johanna van der Werff, lid raad van advies 

Johanna van der Werff studeerde rechten in Groningen, met specialisatie Publiekrecht, waaronder Milieurecht, Bouwrecht en Ruimtelijke ordening. Na haar studie werkte ze als juridisch beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening en Milieu bij diverse gemeenten. In 1999 maakte ze de overstap naar het Architectuurcentrum in Deventer, waar ze debatten, tentoonstellingen en excursies organiseerde. Sinds 2010 is Van der Werff hoofd van FASadE, het Architectuurcentrum van Amersfoort. 

Johanna van der Werff

FASadE biedt een programma van onder meer Architectuurcafés, debatten, excursies en films over architectuur en stedenbouw. Daarbij ligt de focus vaak op maatschappelijk getinte onderwerpen en een kritische benadering van deze disciplines. Naast hoofd van FASadE is Johanna van der Werff publicist en fotograaf.  

Begin 2014 verscheen haar boek Urban Observations, the Informal City. Sinds juni 2012 is Van der Werff lid van de raad van advies van stichting de Levende Stad.


 

Saskia Engbers, lid raad van advies

Saskia Engbers studeerde Sociale Geografie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Na haar studie werkte ze 19 jaar als planoloog/ruimtelijk adviseur in de stedenbouwkundige advieswereld (Amer Adviseurs). Daar werkte zij aan (her)ontwikkeling van woonwijken, bedrijventerreinen en recreatiegebieden voor verschillende gemeenten. Vanaf 2008 werkte zij als projectmanager bij de gemeente Almere o.a. aan de realisatie van een duurzaam stadspark in Almere Poort. In 2010 verruilde ze Almere voor Den Haag om bij het Nirov (na fusie in 2012 Platform31) als programmamanager te gaan werken. 

Als programmaleider werkte zij op landelijk niveau aan verschillende innovaties in het brede fysieke domein, zoals organische gebiedsontwikkeling, omgevingsrecht, ondergrond, leegstand en kwaliteit binnensteden, waterveiligheid en klimaatadaptatie. Vanaf 2015 werkt Saskia Engbers als Strateeg Ruimte bij de gemeente Zwolle.

Saskia Engbers


Jan Laan, lid raad van advies

Studeerde af in planologie en sociografie en werkte daarna achtereenvolgens als onderzoeker en beleidsvoorbereider bij de Dienst Stadsontwikkeling Rotterdam tot 1974 en Hoofd Afdeling Ruimtelijk Ordening bij Rijnmond tot 1978.

In 1978 werd hij fulltime bestuurder; als gecommitteerde bij het Openbaar Lichaam Rijnmond voor Volkshuisvesting en Verkeer en Vervoer, in de tachtiger jaren als wethouder in Rotterdam voor Stadsontwikkeling en Verkeer en Vervoer en in de negentiger jaren als burgemeester van Nieuwegein. Van 2000 tot 2008 was hij Directeur ROM Rijnmond, een werkapparaat dat is ingesteld door vier ministeries, provincie Zuid Holland, gemeente Rotterdam, bedrijfsleven zoals de Kamer van Koophandel en Deltalinqs (Havenbedrijven Platform) alsmede het Havenbedrijf Rotterdam. ROM Rijnmond heeft tot doel mede door omgevingsmanagement met milieu- en natuurorganisaties en overheden de besluitvorming van de Tweede Maasvlakte voor te bereiden. 

Naast genoemde hoofdwerkzaamheden leidde Jan Laan vele nationale commissies en organisaties als voorzitter op gebied van verkeer en vervoer en ruimtelijke ordening voor beleidskwesties. Thans is hij werkzaam als adviseur besluitvorming ruimtelijke planning, infrastructuur en vervoer naast een aantal bestuurlijke functies op boven genoemde velden, waaronder dat van de Levende Stad.

Jan Laan


Nieuws

16 oktober 2017

Duurzame 100 aangevoerd door bio handelshuis Eosta

Het is dit jaar Volkert Engelsman die met de eer gaat strijken. De oprichter van en drijvende... lees meer
13 september 2017

Geslaagde netwerkbijeenkomst 12 september 2017

Wederom een geslaagde netwerkbijeenkomst (al weer de 10e!) van de "Levende Stad"  met als... lees meer
2 augustus 2017

Datum invoer Omgevingswet van de baan

De geplande ingangsdatum van de Omgevingswet per 1 juli 2019 is van de baan. "Daar komt een... lees meer

Agenda

oktober 2017
zo ma di wo do vr za
1 2 3 4
5
6 7
8 9 10
11
12
13
14
15 16
17
18 19 20
21
22 23
24
25 26 27 28
29
30
31

Toekomstige agendapunten

za 21 oktober 2017
Jonge Klimaattop
di 24 oktober 2017
Anticiperen op de Omgevingswet