background

Jaaroverzicht 2016

2016 was een jaar op weg naar het zichtbaar vormgeven van verdere groei én verdieping. Met aangescherpte ambities en een continue, stabiele groei in het aantal deelnemers aan het netwerk (ruim 70 deelnemers) is de stichting een partner geworden waar partijen binnen én buiten het stedelijk vakgebied belang aan hechten en notie van nemen. De Levende Stad wordt op frequente basis gevraagd als gespreks-, kennis- en adviespartner. 

Binnen de stichting is een strategisch team gevormd dat bestaat uit acht professionals uit diverse werkvelden. Het team komt frequent bijeen (ca. 20 maal p.j.).

Een greep uit activiteiten van De Levende Stad in 2016 laat o.a. zien: de start met de traditionele nieuwsjaarsbijeenkomst (vol nieuwe samenwerkingsmogelijkheden, kennisuitwisseling en initatieven), twee netwerkbijeenkomsten (Omgevingsvisie en een meeting tijdens Future Green City), diverse workshops en lezingen bij o.a. Hogeschool Rotterdam, gemeenteraad Utrecht en KIVI Noord-Holland, een werksessie in Almelo over het meetsysteem van DLS en de excursies naar naar EVA Lanxmeer én de buitenland-excursie naar Zuid-Engeland.

De Levende Stad was in 2016 vertegenwoordigd op het Future Green City-event in Den Bosch met een eigen stand én trad ook buiten ’s lands grenzen op met de deelname aan China Tech Expo (met Hanging Water Tank, een initiatief op gebied van watermanagement waar de stichting een belangrijk aandeel in heeft).

Andere samenwerkingen waar De Levende Stad in participeerde zijn o.a.: de COA prijsvraag (Arena Boulevard), de samenwerking met Platform Economie & Ruimte en Duurzaam Gebouwd.

In 2016 zijn de gebruikelijke nieuwsbrieven verschenen en diverse blogs en presentaties van netwerkdeelnemers. Er is gestart met een nieuwe brochure "Omgevingsvisie" en een digitale versie van het boek De Levende Stad.

De Raad van Advies kreeg in 2016 een nieuw lid in de persoon van Zef Hemel.


Jaaroverzicht 2015

2015 was een jaar van doorgroeien qua deelnemers en activiteiten. Aan het einde van het jaar telde het netwerk 50 deelnemende partijen. Hoogtepunt was de vierdaagse excursie naar Berlijn. Daarnaast vormde zich in de loop van het jaar een organisatiegroep die structureel ondersteuning biedt aan verschillende activiteiten. Ecodorp Boekel stimuleerde om de filosofie uit te bouwen in een meetsysteem. Een aantal deelnemers pakte dit initiatief enthousiast op.

De twee netwerkbijeenkomsten met de thema’s Duurzame particuliere ontwikkeling en Energietransitie kenden een diversiteit aan bezoekers en een levendig verloop. Een oproep om in China de visie van de Levende Stad te brengen resulteerde in een geëngageerde werkgroep en Engelstalig presentatiemateriaal.

De samenwerking met het Platform Economie & Ruimte kwam, ook in 2015, tot uiting in de twee nieuwsbrieven van de Levende Stad, een informatiefilm én een interview tijdens het Boekencafé. Intensief contact was er ook met de Hogeschool van Amsterdam. De Levende Stad was opdrachtgever voor enkele studentenprojecten en verzorgde gastcolleges. Daarnaast verschenen twee blogs op Duurzaam Gebouwd en een oproep aan vakgenoten in het boek over Smart Cities. De Levende Stad was ook live aanwezig op diverse podia. Zo werden er in 2015 onder meer presentaties gegeven bij het Van Eesterenmuseum, tijdens de congressen Verkeer in de Slimme Stad en Future Green City en bij de Gelderse Studiekring Ruimtelijke Ordening.Jaaroverzicht 2014

2014 was een jaar van uitbouwen van de activiteiten en toepassingen en het aanhaken bij andere netwerken. In samenwerking met het Platform Economie & Ruimte verscheen de eerste nieuwsbrief speciaal over de Levende Stad. Tegelijkertijd kreeg het netwerk een informeel gezicht op facebook. De diversiteit van het netwerk was bij een tweetal netwerkbijeenkomsten in levende lijve te ervaren.

De filosofie van de Levende Stad werd doorontwikkeld in het onderzoek ‘De Stad als Watertoren’. Daarin werd de haalbaarheid van het stedelijk dakoppervlak als regenwaterberging onderzocht, inclusief de mogelijkheden om dit water voor andere functies te gebruiken. Over dit onderwerp verscheen ook een blog op duurzaam gebouwd. 

Daarnaast werd de band met de Hogeschool van Amsterdam aangehaald, waar de Levende Stad gastcolleges verzorgde en opdrachtgever was voor een project bij de derdejaars keuzeminor stedelijke vernieuwing en duurzame gebiedsontwikkeling. Hoogtepunten dit jaar waren de excursie naar België, georganiseerd met FASadE en ZEEP Architecten en de aanwezigheid bij het Paleissymposium over de stad in de 21e eeuw.Jaaroverzicht 2013

2013 was een jaar van opbouwen en uitbouwen. In september ging de interactieve website online. Deelnemers aan het netwerk kunnen inloggen en op een afgeschermde plek online kennis uitwisselen en discussies voeren. Via lezingen en gastcolleges werd de theorie van de Levende Stad verspreid en het boek gepromoot. Verdieping van het gedachtegoed vond plaats via publicaties in Duurzaam Gebouwd Magazine en in de Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2013.

Mens versus systeem   Dit jaar kreeg het deelnemerschap aan het netwerk van de Levende Stad een betaalde vorm. De ruim twintig deelnemers en hun genodigden kwamen tweemaal bijeen. Meer inhoudelijke diepgang kreeg de tweede bijeenkomst dankzij het thema Mens versus systeem.


De Mutsaersstichting liet als eerste organisatie een ruimtelijke toekomstvisie opstellen op basis van de theorie van de Levende Stad. Verder werkten netwerkdeelnemers aan een benchmark waar gemeenten, bedrijven en organisaties kunnen meten in hoeverre hun organisatie leeft. Tenslotte vond bij de gemeente Amersfoort een speciaal op de behoefte afgestemde workshop plaats.


 

Jaaroverzicht 2012

Na de oprichting in september 2011 bevond de stichting zich in een opbouwfase. In april van 2012 verscheen het boek 'Levende stad, stad om in te leven', dat de theoretische basis vormt. In het voorjaar vergaderde het bestuur voor het eerst en werd een eerste website gerealiseerd. Later in het jaar volgden een professioneel vormgegeven logo, huisstijl en informatiefolder.

Voor toepassing van de 'levende stad'-theorie is gewerkt aan een onderzoeksproject. Ook is de workshop ontwikkeld ‘De Levende Stad in de praktijk’. Via deze workshop kunnen professionals bij- en nascholing voor de Wet op de Architectentitel volgen. Deze praktische training is voor het eerst gegeven in september.

workshop de Levende Stad sep 2012

 


Gedurende het hele jaar is het boek bij een tiental evenementen toegelicht en gepromoot, waaronder een gastcollege. Daarnaast verscheen in Duurzaam Gebouwd Magazine een serie van vijf artikelen over de Levende Stad. Deze serie loopt door in 2013. In december vond tenslotte de eerste netwerkbijeenkomst plaats.

 

Nieuws

25 april 2018

Duurzaamheid in de bouw: is zuiniger wonen de oplossing?

In vrijwel alle branches van de markt vindt tegenwoordig verduurzaming plaats. We houden er... lees meer
3 april 2018

Van Eesteren Paviljoen genomineerd voor Amsterdamse Architectuur Prijs

Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan de architect én opdrachtgever van een bouwproject... lees meer
5 maart 2018

13 maart 2018 Netwerkbijeenkomst 'Wat doet de plek met je?'

De schaatsen weer in het vet. Het voorjaar dient zich voorzichtig aan. Tijd voor een nieuwe... lees meer

Agenda

juli 2018
zo ma di wo do vr za
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 1819 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31